142/1986

Given i Helsingfors den 14 februari 1986

Förordning om ändring av 13 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av justitieministern ändras 13 § 10 punkten förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 31 januari 1975 (62/75), som följer:

13 §

De i 12 § avsedda uppgifterna äro:


10) nummer i lösdrivarregistret;Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

Helsingfors den 14 februari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.