141/1986

Given i Helsingfors den 14 februari 1986

Förordning om ändring av 29 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet 29 § 1 mom. underpunkt j, sådan den lyder i förordning av den 31 augusti 1978 (672/78), samt

ändras 29 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i nämnda förordning av den 31 augusti 1978, som följer:

29 §

Under kyrkoherdens ledning föres följande kyrkoböcker, som skall förvaras i kyrkoherdeämbetets kansli:


11) särskilt kort, som förvaras såsom bilaga till familjeakten, över uppgifter ur lösdrivarregistret; samtDenna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

Helsingfors den 14 februari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.