139/1986

Given i Helsingfors den 14 februari 1986

Förordning om ändring av 17 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern ändras 17 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 december 1975 (937/75), som följer:

17 §

Justitieministeriets datasystemsenhet skall, enligt av justitiekanslern utfärdade anvisningar, till justitiekanslern månatligen insända avskrifter av de meddelanden som enheten fått och som behövs för övervakningen av ådömda straff och verkställigheten av dem. Vattendomstol skall sända avskrift av strafflängden till justitiekanslern.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

Helsingfors den 14 februari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.