23/1986

Given i Helsingfors den 17 januari 1986

Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden 3 § 1 mom. 8 och 13 punkten, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 7 januari 1983 (1/83), som följer:

3 §

Av ärenden som ankomma på statsrådet handlägger:


8) jord- och skogsbruksministeriet ärenden som angår jordbruk, skogsbruk, lantmäteriet, kolonisationsverksamheten, veterinärväsendet, fiske och jakt samt användningen av vattentillgångarna, skyddet mot översvämningar och torrläggning ävensom förvaltningen och skötseln av allmänna vattenområden;


13) miljöministeriet ärenden som angår miljö- och naturvård, totalplaneringen av nyttjande, vård och skydd av vatten samt annan vatten- och miljöförvaltning, friluftsliv och annat utnyttjande av naturen för rekreation, planläggnings- och byggnadsväsendet samt bostadsväsendet, om inte ovan nämnda ärenden ankommer på något annat ministerium; samtDenna lag träder i kraft den 1 oktober 1986.

Regeringens proposition 184/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. 13/85
Stora utsk. bet. 210/85

Helsingfors den 17 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.