1142./1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag angående ändring av 11 § lagen om sjöräddningstjänst

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § lagen den 20 augusti 1982 om sjöräddningstjänst (628/82) som följer:

11 §

Inrikesministeriet kan anförtro frivilliga organisationer uppgifter som hör eller ansluter sig till sjöräddningstjänsten. Kostnaderna för fullgörandet av dessa uppgifter kan inom ramen för statsförslaget helt eller delvis betalas eller ersättas av statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.