1124/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av 12 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 3 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare, sådant det lyder i lag av den 14 maj 1976 (392/76), som följer:

12 §

Har företagare försummat att erlägga försäkringspremie, har pensionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden uppbära en dröjsmålsränta enligt 16 procent per år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 231/85
Socialutsk. bet. 24/85
Stora utsk. bet. 215/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.