1049/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Lag om ändring av 9 § religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/22) som följer:

9 §

Den som tillhör ett trossamfund kan enligt eget val antingen avlägga ed eller avge försäkran på heder och samvete, om det inte är särskilt stadgat att avgivande av försäkran är den enda formen för förpliktelse.

Den som inte tillhör något trossamfund skall avge försäkran på heder och samvete.

Angående ed eller försäkran som krävs av den som är anställd hos den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet eller något annat religionssamfund gäller vad som särskilt stadgas eller bestäms därom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 171/85
Andra lagutsk. bet. 5/85
Stora utsk. bet. 145/85

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.