1048./1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Lag om ändring av 4 § ordningsbotslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 2 mom. ordningsbotslagen av den 21 januari 1983 (66/83) som följer:

4 §

I ordningsbotsärende tillämpas inte heller vad som är stadgat om hörande av allmänt ombud, instämmande av vissa tjänstemän eller anmälan som i vissa fall skall göras till myndigheter angående väckt åtal eller ådömt straff. Om förvaring av handlingar som gäller ordningsbot stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.