1019/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Förordning om upphävande av 4 § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Härigenom upphävs i förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 maj 1975 (327/75).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.