868/1985

Given i Helsingfors den 15 november 1985

Lag om ändring av 2 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 1 mom. lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) som följer:

2 §

Denna lag tillämpas på kommunala, privata och statliga yrkesläroanstalter, som avses i lagen om yrkesundervisningsanstalter (184/58), lagen om tekniska läroanstalter (153/39), lagen om kommunala och privata handelsläroanstalter (234/70), lagen om sjöfartsläroanstalter (397/75), lagen om läroanstalter för lantbruk, huslig ekonomi och hemslöjd (62/62), lagen om statens institut för ledare av fritidssysselsättning (245/65), lagen om forstläroanstalter (141/64), lagen om utbildning av utövare av sjukvårdsyrke och av annan motsvarande personal (598/67) och lagen om yrkesutbildning för hemvårdare och annan personal inom socialvården (270/66).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 143/85
Kulturutsk. bet. 13/85
Stora utsk. bet. 111/85

Helsingfors den 15 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.