802/1985

Given i Helsingfors den 11 oktober 1985

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av miljöministern ändras 3 § 2 mom. förordningen den 18 december 1981 om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden (933/81), som följer:

3 §

Fredningen av Martimoaapa―Lumiaapa―Penikat myrskyddsområde utgör inte hinder för byggande som är erforderligt med tanke på frilufts- och rekreationsverksamheten på Kivalotområdet eller för underhåll av byggnader och konstruktioner som redan finns på området vid denna förordnings ikraftträdande. Fredningen utgör inte heller ett hinder för grustäkt i enlighet med den plan forststyrelsen godkänt på Myllylänahoområdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985.

Helsingfors den 11 oktober 1985

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.