703/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Lag om ändring av 2 § lagen om konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/78) som följer:

2 §

Minst tre av nämndens medlemmar förordnas till ordförande för sektion. En av dessa förordnas till nämndens viceordförande. Avgår eller avlider ordförande eller annan medlem under sin mandattid, skall i hans ställe förordnas någon annan för den återstående tiden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 28/85
Ekonomiutsk. bet. 6/85
Stora utsk. bet. 55/85

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.