702/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Lag om ändring av 4 § prokuralagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § prokuralagen av den 2 februari 1979 (130/79) som följer:

4 §

Prokurist i aktiebolag och andelslag skall vara bosatt i Finland och uppfylla de krav beträffande medborgarskap som är stadgade i fråga om firmatecknare i dessa samfund, om inte handels- och industriministeriet medger undantag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 12/85
Lagutsk. bet. 4/85
Stora utsk. bet. 75/85

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.