682/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av 27 a § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 27 a § 2 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd, sådant det lyder i lag av den 13 november 1981 (740/81), som följer:

27 a §

Specialindrivning omfattar även bevakning av skattetillgodohavanden och förande av talan i konkurs, vid fusion av aktiebolag eller andelslag, vid exekutiv auktion på fastighet samt vid offentlig stämning och vid boskillnad, deltagande i konkursförvaltning, sändande av uppgifter om obetalda skatter för publicering samt indrivning av skatt i utlandet och indrivning av utländsk skatt i Finland.Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 80/85
Statsutsk. bet. 35/85
Stora utsk. bet. 97/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.