653/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 15 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41), som följer:

3 §

Om idkande av följande näringar stadgas särskilt genom lag eller förordning:


15) affärsföretag för emigrationsförmedling, bostadsförmedlingsrörelse samt rörelse som bedriver arbetsförmedling eller uthyrning av arbetskraft;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 125/84
Socialutsk. bet. 13/85
Stora utsk. bet. 79/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Urpo Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.