597/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 6 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) som följer:

6 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid som företagares förvärvsverksamhet efter denna lags ikraftträdande fortgått innan han uppnår pensionsåldern, varvid likväl i tillämpliga delar skall iakttas vad som stadgas i 6 § 1 och 3―6 mom. lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 35/85
Socialutsk. bet. 10/85
Stora utsk. bet. 65/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.