548/1985

Given i Nådendal den 28 juni 1985

Lag om ändring av 32 a § lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras 32 a § 3 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon, sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (616/82), som följer:

32 a §

Skattestyrelsen kan på ansökan, då särskilt vägande skäl kräver det och på de villkor som finansministeriet bestämmer, bevilja uppskov med erläggande av tilläggsskatt enligt denna lag.

Finansministeriet kan överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 67/85
Statsutsk. bet. 27/85
Stora utsk. bet. 67/85

Nådendal den 28 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.