544/1985

Given i Nådendal den 28 juni 1985

Lag om ändring av 62 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut ändras 62 § 3 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva, sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (612/82), som följer:

62 §

Är betalningen av arvs- eller gåvoskatt på utsatt tid förenad med svårighet för den skattskyldige, kan skatteuppbördsmyndigheten på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av skatten. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av uppskovsärende. Skatteuppbördsmyndigheten och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan likaså överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 67/85
Statsutsk. bet. 27/85
Stora msk. bet. 67/85

Nådendal den 28 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.