397/1985

Given i Helsingfors den 16 maj 1985

Förordning om ändring av 5 § förordningen om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

På föredragning av justitieministern ändras 5 § 2 mom. förordningen den 16 december 1977 om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (938/77) som följer:

5 §

Kostnaderna för ovan i 1 mom. avsett översättningsarbete erläggs av jusritieministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985.

Helsingfors den 16 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.