396/1985

Given i Helsingfors den 16 maj 1985

Förordning om ändring av 11 § förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper

På föredragning av justitieministern ändras 11 § förordningen den 13 augusti 1976 om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (674/76) som följer:

11 §

Justitieministenet erlägger i 10 § avsedda arvoden och ersättningar på basen av en ministeriet tillställd räkning.

Den som tagit blodprov sänder med provet en räkning över sina åtgärder till förrättaren av blodundersökningen. Denna sänder ovannämnda räkning samt en räkning över förrättandet av undersökningen och därtill anslutna åtgärder till justitieministeriet.

Förrättare av annan undersökning rörande ärftliga egenskaper sänder räkning över den undersökning han utfört jämte det i 7 § 2 mom. nämnda utlåtandet till medicinalstyrelsen, som vidarebefordrar räkningen till justitieministeriet.

Justitieministeriet utfärdar närmare anvisningar om faktureringsförfarandet för i denna paragraf nämnda arvoden och ersättningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985.

Helsingfors den 16 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.