394/1985

Given i Helsingfors den 16 maj 1985

Förordning om ändring av förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

På föredragning av justitieministern

upphävs 17 § förordningen den 15 december 1972 om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (813/72), sådan den lyder i förordning av den 23 december 1977 (1038/77), samt

ändras 10 och 18 §§ som följer:

10 §

Betalning erläggs till crsättningstagare per postgiro efter det beslutet angående ersättning avkunnats. Till inför domstolen närvarande ersättningstagare kan betalning enligt domstolens prövning erläggas även omedelbart på platsen. Har frånvarande ersättningstagare inte för domstolen uppgivit konto, till vilket betalningen kunde ske, skall han hos domstolens kansli anhålla om betalning av ersättningen.

Då vid rättsmedelsinstans ersättningens belopp höjs, iakttas vid betalningen stadgandena i 1 mom. Nedsätts ersättningsbeloppet, antecknas det belopp som skall återindrivas i saköreslängden eller i meddelandet om utslaget och ges åt den ersättningsskyldige samtidigt ett inbetalningskort för betalningen.

18 §

Förskott, som domstol bestämt att skall återindrivas, antecknas i saköreslängden eller i meddelandet om utslaget och samtidigt ges den ersättningsskyldige ett inbetalningskort för betalningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985.

Helsingfors den 16 maj 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.