329/1985

Given i Helsingfors den 19 april 1985

Lag om ändring av 2 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring, sådant det lyder i lag av den 23 december 1981 (1027/81), som följer:

2 §

Denna lag gäller inte arbete på grund av vilket rätten till ersättning bestäms enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), om inte annorlunda stadgas i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1985.

Regeringens proposition 91/84
Socialutsk. bet. 4/85
Stora utsk. bet. 15/85

Helsingfors den 19 april 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.