255/1985

Given i Helsingfors den 15 mars 1985

Lag om ändring av 2 § lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/73) som följer:

2 §

Det ankommer på kommunen att hålla friluftsleder vilket omfattar anläggande och underhåll av lederna. Kommunen kan anförtro uppgiften åt lämpligt samfund. Vad som i detta kapitel stadgas om kommun gäller också huvudstadsregionens samarbetsdelegation.Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

Regeringens proposition 84/84
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 19/84
Stora utsk. bet. 1/85

Helsingfors den 15 mars 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.