156/1985

Given i Helsingfors den 8 februari 1985

Förordning om ändring av 1 § radioansvarighetsförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 1 § radioansvarighetsförordningen av den 5 augusti 1971 (621/71) som följer:

1 §

Denna förordning gäller program som avses i radioansvarighetslagen (219/71) och som Oy. Yleisradio Ab. sänder med stöd av den koncession som statsrådet har beviljat bolaget.

Vad som i denna förordning är stadgat om program vilka sänds av det i 1 mom. nämnda bolaget gäller på motsvarande sätt program vilka sänds med stöd av koncession som statsrådet har beviljat för lokal ljudrundradioverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1985.

Helsingfors den 8 februari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.