93/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Lag om upphävande av 4 § lagen om justering av vissa statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § lagen om justering av vissa statens pensioner (555/72).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985. Lagen tillämpas från den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 240/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Pekka Vennamo Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.