950/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av 12 § lagen om marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 2 mom. lagen den 20 Januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) som följer:

12 §

Åläggande att yppa affärs- eller yrkeshemlighet får inte meddelas, om inte särskilt skal föreligger. Angående rätten att förordna om förhandling inom stängda dörrar gäller vad som i 5 § 2 mom. lagen om offentlighet vid rättegång (945/84) är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

Regeringens proposition 56/84
Andra lagutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 145/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.