948/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av 16 c § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 c § 2 mom. lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen, sådant det lyder i lag av den 12 januari 1979 (12/79), som följer:

16 c §

Vid muntlig förhandling samt vid hörande av part, vittne och sakkunnig skall i övrigt stadgandena i lagen om offentlighet vid rättegång (945/84) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

Regeringens proposition 56/84
Andra lagutsk. bet. 5/84
Stora utsk. bet. 145/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.