868/1984

Given i Helsingfors den 14 december 1984

Lag om upphävande av 5 och 13 §§ lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härigenom upphävs 5 och 13 §§ lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61), av dem 13 § sådan den lyder i lag av den 30 mars 1973 (274/73).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Regeringens proposition 161/84
Lagutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 128/84

Helsingfors den 14 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.