794/1984

Given i Helsingfors den 23 november 1984

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om krigsmannaed

På föredragning av försvarsministern ändras 5 § förordningen den 30 april 1964 om krigsmannaed (199/64) som följer:

5 §

I stället för krigsmannaed kan avges försäkran. Angående försäkran gäller vad i denna förordning är stadgat om krigsmannaed.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1984.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 6 juli 1925 rörande formulär till högtidlig försäkran av värnpliktig, som befriats från vapentjänst (237/25).

Helsingfors den 23 november 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.