644/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av 154 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 154 § lagen den 28 maj 1954 om andelslag, sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 oktober 1983 (775/83), som följer:

154 §

Rätten skall genom kungörelse förelägga alla de borgenärer som önskar göra förbehåll om rätt till betalning av det överlåtande andelslaget för sina fordringar att på utsatt dag, sedan tre månader förflutit, skriftligen anmäla detta hos rätten. Kungörelsen skall genast anslås på rättens anslagstavla och genom rättens försorg två gånger införas i Officiella tidningen, första gången senast två och andra gången senast en månad före inställelsedagen. Länsstyrelsen och alla kända borgenärer skall genom rättens försorg särskilt underrättas om kungörelsen. Om det styrks att de borgenärer som anmält ovan nämnt förbehåll har fått betalning för sina fordringar eller om säkerhet som rätten godkänt har ställts för fordringarna, skall rätten ge tillstånd till fusionen. Om förutsättningarna för tillstånd, då företagsinteckning föreligger, är stadgat i företagsinteckningslagen (634/84).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 190/83
Lagutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 59/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.