635/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av lagen om inteckning i bil

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 5 § 3 mom. lagen den 15 december 1972 om inteckning i bil (810/72) och

ändras 4 § 2 mom. som följer:

4 §

Inteckning får inte fastställas i bil som hör till näringsidkares egendom i vilken företagsinteckning fastställts eller sökts. Inteckning får inte heller fastställas i bil som har utmätts eller som hör till konkursbo. Inteckning som fastställts i strid med förbudet är utan verkan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 190/83
Lagutsk. bet. 3/84
Stora utsk. bet. 59/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.