553/1984

Given i Nådendal den 13 juli 1984

Förordning om ändring av 51 och 123 §§ byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern fogas till byggnadsförordningen av den 26 juni 1939 (266/59) 51 § ett nytt 5 mom., varvid nuvarande 5 mom. blir 6 mom., och till 123 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

51 §

Om byggnadslov ansöks för område, som ingår i något av statsrådet godkänt program för skyddsområden som avses i naturskyddslagen (71/23), skall länsstyrelsens utlåtande i saken inhämtas. Utlåtandet skall avges utan dröjsmål.


123 §

Om byggnadslov ansöks för område, som ingår i något av statsrådet godkänt program för skyddsområden som avses i naturskyddslagen (71/23), skall länsstyrelsens utlåtande i saken inhämtas. Utlåtandet skall avges utan dröjsmål.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1984.

Nådendal den 13 juli 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.