404/1984

Given i Helsingfors den 25 maj 1984

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om lönegaranti

I enlighet med riksdagens beslut ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 20 januari 1984 om ändring av lagen om lönegaranti (70/84) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1984. På sådana ansökningar om betalning enligt lönegarantin som före denna lags ikraftträdande tillställts arbetskraftsmyndigheterna för behandling tillämpas dock tidigare lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1984.

Regeringens proposition 67/84
Andra lagutsk. bet. 2/84
Stora msk. bet. 43/84

Helsingfors den 25 maj 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Urpo Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.