270/1984

Given i Helsingfors den 30 mars 1984

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde fogas till 2 § förordningen den 9 december 1966 (612/66) om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

I statskontorets beslut i ärende, som avses i 2 mom., får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 16 april 1984.

Helsingfors den 30 mars 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.