146/1984

Given i Helsingfors den 3 februari 1984

Lag om ändring av 9 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 och 2 mom. lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) som följer:

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

I de läroanstalter, vid vilka inte innan lagen trätt i kraft har ordnats eller getts de i denna lag avsedda studiesociala förmånerna, verkställs stadgandena i denna lag likväl så att elevavgifterna slopas och för eleverna ordnas avgiftsfria skolmåltider

1) år 1987 i läroanstalterna i Lapplands, Uleåborgs, Vasa, Mellersta Finlands, Kuopio och Norra Karelens län; samt

2) år 1988 i läroanstalterna i övriga län.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 111/83
Kulturutsk. bet. 14/83
Stora utsk. bet. 165/83

Helsingfors den 3 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.