1123/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Lag angående ändring av 1 § lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen de 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1976 (1106/76), som följer:

1 §

De fortlöpande ersättningar till följd av personskada, som betalas enligt olika lagar om trafikförsäkring samt enligt de grunder som anges i dessa lagar, indexjusteras med iakttagande på motsvarande sätt av vad som är stadgat i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Räknat från den 1 juli 1984 görs dock en förskottshöjning av de fortlöpande ersättningar till följd av personskada, som betalas enligt olika lagar om trafikförsäkring samt enligt de grunder som anges i dessa lagar på det sätt som är stadgat i 2 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare (1120/83).

Regeringens proposition 146/83
Socialutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 157/83

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.