1071/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen (67/72) 3 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (1006/79), samt

ändras 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Sjukvård som avses i 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen är avgiftsfri enligt vad som är stadgat i lagens 21 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 136/83
Ekonomiutsk. bet. 15/83
Stora utsk. bet. 119/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.