1011/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning angående ändring av 11 § förordningen om nykterhetsarbete

På föredragning av ministern för handläggning ab ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 11 § förordningen den 4 mars 1983 om nykterhetsarbete (233/83) som följer:

11 §

Delegationen för nykterhets- och alkoholärenden består av en ordförande, två viceordförande och sju andra medlemmar, var och en med en personlig suppleant. Statsrådet förordnar medlemmarna för tre kalenderår i sänder.

De som utses till medlemmar i delegationen skall vara förtrogna med nykterhets- och alkoholfrågan.

Angående ersättning för resekostnader, dagtraktamente och arvode för sammanträde till delegationens ordförande, medlem, sekreterare och sakkunnig gäller vad som är bestämt om statens kommittéer. Arvode för sammanträde erlägges likväl, oberoende av tidpunkten för sammanträdet, till det belopp som är bestämt för sammanträden som i sin helhet hållits utom arbetstiden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.