974/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om krigsmannaed

På föredragning av försvarsministern ändras 3 § 2 mom. förordningen den 30 april 1964 om krigsmannaed, sådant det lyder i förordning av den 22 mars 1974 (243/74), som följer:

3 §

Värnpliktig, som inte kunnat deltaga i edsavläggelse som avses i 1 mom., avlägger krigsmannaed inför kommendör för truppavdelning eller motsvarande trupp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihiajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.