900/1983

Given i Helsingfors den 2 december 1983

Lag om ändring av 17 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 17 § inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) som följer:

17 §

Från inkomsten av gårdsbruk avdras räntorna på gäld som föranletts av gårdsbruket samt index- och kursförluster på det sätt som förutsätts i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) och lagen om begränsning av rätten att vid beskattningen avdraga ränta på gäld (953/74).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1984.

Regeringens proposition 70/83
Statsutsk. bet. 33/83 och 33a/83
Stora utsk. bet. 67/83

Helsingfors den 2 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Urpo Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.