831/1983

Given i Helsingfors den 4 november 1983

Lag om upphävande av 11 § religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 11 § religionsfrihetslagen av den 10 november 1922, sådant nämnda lagrum lyder ändrat genom lagar av den 21 mars 1941 och den 12 december 1969 (201/41 och 767/69).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 48/83
Grundlagsutsk. bet. 9/83
Stora utsk. bet. 34/83

Helsingfors den 4 november 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.