801./1983

Given i Helsingfors den 21 oktober 1983

Förordning om upphävande av 1 § förordningen angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar och 2 § trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av ministern för handlägging av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs 1 § förordningen den 3 december 1948 angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar (850/48) och 2 § trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 1983.

Helsingfors den 21 oktober 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.