703/1983

Given i Helsingfors den 19 augusti 1983

Lag om specialskydd för Ounasjoki älv

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

För byggande av kraftverk i Ounasjoki älv, i de biälvar som utmynnar i den och i de åar som utmynnar i Ounasjärvi sjö får tillstånd som avses i vattenlagen (264/61) inte beviljas.

2 §

Om ersättningsskyldighet som förorsakas av byggnadsförbud som avses i 1 § stadgas särskilt.

3 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 279/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 301/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/83

Helsingfors den 19 augusti 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.