691/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag angående ändring av 1 § lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 3 mom. lagen den 18 maj 1973 om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/73) som följer:

1 §

För indrivning av skatter och avgifter som återkommande debiteras för vissa perioder beviljas säkringsåtgärd inte, om inte fordrans belopp är osedvanligt ston och utredning företes om att den betalningsskyldige håller på att skingra sin egendom eller förbereder detta. I fråga om skatt som skall påföras vid skatterättelse eller efterbeskattning tillämpas likväl 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 28/83
Andra lagutsk. bet. 2/85
Stora utsk. bet. 28/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.