688/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag angående ändring av 79 c § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 79 c § 1 mom. lagen om andelslag av den 28 maj 1954, sådant det lyder i lag av den 29 maj 1981 (371/81), som följer:

79 c §

Kopia av bokslutet jämte bilagor samt av revisionsberättelsen skall inom två månader efter det bokslutet fastställts tillställas registreringsmyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 10/83
Lagutsk. bet. 1/83
Stora utsk. bet. 24/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.