609/1983

Given i Nådendal den 8 juli 1983

Lag om ändring av 2 § lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 3 mom. lagen den 20 maj 1960 om den försvarsekonomiska planeringskommissionen (238/60) som följer:

2 §

Vid planeringskommissionen kan finnas en planeringsdirektörstjänst med avtalslön samt extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1983.

Regeringens proposition 26/83
Försvarsutsk. Bet. 2/83
Stora utsk. bet. 23/83

Nådendal den 8 juli 1983

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.