558/1983

Given i Helsingfors den 17 juni 1983

Förordning angående upphävande av 1 § 2 mom. och 3 § förordningen om tryggande av underhåll for barn

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 1 § 2 mom. och 3 § förordningen den 18 februari 1977 om tryggande av underhåll för barn (182/77).

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 17 juni 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski- Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.