548/1983

Given i Helsingfors den 17 juni 1983

Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 23 december 1977 angående spccialomsorger om utvecklingsstörda (988/77) 1 kap., 4 § 2 mom., 5 §, 3 kap., 10―12, 25 och 25―27 §§ samt 28 § 3 mom.,

av nämnda lagrum 23 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 19 december 1980 och den 4 december 1981 (953/80 och 837/81) samt 25 § sådan den lyder i förordning av den 30 mars 1979 (387/79), och

ändras 28 § 2 mom. som följer:

28 §

I ärenden angående person, vilka avses i 29, 30, 33, 36, 38 och 41 §§ lagen om utvecklingsstörda, är dock länsstyrelsen i det län där vederbörande har sin hemort behörig.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 17 juni 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski- Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.