547/1983

Given i Helsingfors den 17 juni 1983

Förordning angående ändring av 29 § förordningen om statens uppfostringsanstalter

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 29 § förordningen den 13 oktober 1978 om statens uppfostringsanstalter (769/78) som följer:

29 §

Om rätt för anstalt att få upplysningar och utredningar som behövs för skötseln av dess uppgifter samt handräckning av statliga och kommunala myndigheter liksom även om tystnadsplikt för personalen vid anstalten samt för medlemmarna och suppleanterna i dess direktion gäller vad som är stadgat i socialvårdslagcn (710/ 82).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 17 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.