369/1983

Given i Helsingfors den 8 april 1983

Lag angående ändring av 3 och 7 §§ lagen om anordnande av förmynderskap i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 7 §§ lagen den 15 januari 1971 om anordnande av förmynderskap i vissa fall (14/71) som följer:

3 §

Den som utsetts på det sätt som anges i 2 § får inte undandraga sig i denna lag avsett förmynderskap.

7 §

Valbar till tjänsteförmyndartjänst är den som enligt 27 § lagen angående förmynderskap kan förordnas till förmyndare och som därjämte uppfyller de behörighetsvillkor som måhända uppställts i tjänsteinstruktionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 224/82
Lagutsk. bet. 11/82
Stora utsk. bet. 272/82

Helsingfors den 8 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.